323 Views

Novinkou na Pohode 2017 budú ukážky práce našich vodohospodárov v boji proti povodniam, vodohospodárske súťaže, e-testy, hry, „mini-labák“ a šou „kráčajúceho bagra“

Hoci 1. júla 2017 uplynulo presne 20 rokov od založenia SVP, š. p., väčšina obyvateľov si nás naďalej mýli s vodárňami a inými spoločnosťami.

Sme akoby neviditeľní, pretože práca vodohospodárov je často v teréne mimo dosahu televíznych kamier. Sme často v prírode, kontrolujeme a spravujeme naše vodné toky, staráme sa o priehrady, ochraňujeme zdroje pitnej vody, ale sme tiež tam, kde sú povodne a realizujeme protipovodňové opatrenia, aby sme ochránili ľudí a ich majetok pred ničivým vodným živlom. Väčšina našich zamestnancov robí svoju prácu dlhé roky, postupne pociťujeme potrebu venovať pozornosť výchove novej generácie vodohospodárov, aby mal kto po našich odborníkoch jedného dňa „prevziať žezlo“. SVP preto aktívne pristupuje k plneniu Memoranda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom školstva SR o podpore štúdia v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva. V stánku SVP sa môžete dozvedieť, aké štúdium si treba zvoliť, ak sa chcete neskôr zamestnať v SVP.

Tieto dôvody nás viedli k rozhodnutiu prísť na najväčší multižánrový festival Pohoda 2017. Naša premiéra na festivale bude mať niekoľko premiér. Prvý raz na Pohode návštevníci budú vidieť prácu kráčajúceho rýpadla resp. kráčajúceho bagra, ktorý pôsobí ako „transformer“ a takúto „mašinku“ veľmi oceňujeme pri práci v ťažko dostupných terénoch pri odstraňovaní zátarás vo vodnom toku, ktoré spôsobujú vzdutie vodnej hladiny a povodne. Rovnako nám v zime slúži na rozrušovanie a odstraňovanie ľadov, ktoré spôsobujú ľadochody.

Úplnú premiéru bude mať interaktívna spoločensko-vzdelávacia hra HYDROGÉNIUS, ktorá je šitá na vodohospodársku oblasť a keďže obsahuje rôzne aktivity, môžu si ju zahrať dospelí a deti.

Atraktívne určite bude „vrecovanie“ – ukážky zabezpečovacích prác počas povodní a súťaže vo vrecovaní. Záujemcov tiež naučíme, ako správne vrecovať a eliminovať tak dôsledky povodňovej vlny. Dôležitou časťou práce SVP je kontrola vôd, preto návštevníkom poskytneme na festivale v „mini-labáku“ pohľad na vodu pod lupou.

Šírku činnosti SVP ponúkneme návštevníkom Pohody v niekoľkých úrovniach:

  • Ukážky práce kráčajúceho bagra
  • Zahrajte sa na bagristu – aktivita pre deti na 2 „mini“ bagroch.
  • Ukážky techniky vrecovania, možnosť naučiť sa správne vrecovať. Súťaže vo vrecovaní.
  • Inštalácia mobilného protipovodňového hradenia, aké ochraňuje mesto Štúrovo pred veľkou vodou a protipovodňové ochranné stavby z vriec.
  • Elektronické testovanie NÚCEM-u v systéme E-test, ktoré využívajú maturanti a deviataci.
  • „Mini-labák chémie a biológie“ – ukážky práce VH laboratórnych meraní – určovanie vodivosti a PH vody, súťaž „Čo vidíš pod lupou“ a i.
  • Mini-besedy o 11:00 na témy: Veľké povodne na Žitnom ostrove kedysi a dnes, Je nuda byť lodným kapitánom na Dunaji? Čistý či špinavý Ružín, Prísna ochrana zdrojov pitnej vody.
  • Hydrogénius na tulivakoch – vodohospodárske spoločensko-vedomostné a vzdelávacie hry pre malých i veľkých.
  • video prezentácie práce SVP, š. p. o činnostiach správcu vodných tokov a povodí v SR.
  • možnosť rozhovorov o štúdiu na Katedre vodného hospodárstva krajiny na STU Bratislava – cesta do SVP, š. p.

 

pozvánka na prezentáciu na najväčšom festivale Pohoda 2017