9 Views

S partnermi realizujeme projekt revitalizácie Klátovského ramena a preto sme sa rozhodli urobiť ešte viac – vyčistiť jeho okolie. Ako informoval vedúci projektu prof. Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva, nachádza sa tu viacero čiernych skládok. Pritom ide o územie európskeho významu a maloplošné chránené územie 5. stupňa ochrany.

Projekt: ACCP04P05 „Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075“

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.