361 Views

Dňa 19. septembra 2022, v rámci 17. ročníka jesennej výstavy ovocia a zeleniny SLÁVNOSTI JESENE s podtitulom Návrat na tekvicový dvor, v Krakovanoch, sme sa zúčastnili programu „Mokrade – obnova života“, pripraveného pre deti z Mikroregiónu nad Holeškoukde SVP predstavil dva nové projekty podporené z Nórskych grantov.

Deti si vypočuli prednášku o tom, aké zvieratká v mokradiach žijú a aké rastlinky v okolí mokradí rastú a tiež sa dozvedeli, čo to mokrade vlastne sú. Vzhľadom na studené počasie tie „mrazuvzdornejšie deti“ vymaľovali pekné vymaľovánky zvieratiek a rastlliniek.

Vybrané školy a škôlky sa v rámci projektu č. ACC04P05 Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075 zúčastnili aj tvorivých dielní, v rámci ktorých vyrábali mokraďové zvieratká a rastlinky z domáceho odpadu. S tvorivými dielňami nám pomáhala pani Adriana Faiglová tiež z SVP.

Organizátori akcie: Slovenský červený kríž, Obecný úrad Krakovany

Program akcie TU!.

Poďakovanie TU!

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.