235 Views

Pozývame Vás na Orezávanie hlavových vŕb, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. marca 2023, od 8.00 hod. Orezávať budeme hlavové vŕby pozdĺž ramena Soliari. Stretávame sa na autobusovej zastávke Horné Mýto, Solary.

Náš tím na ramene Soliari je súčasťou nultého ročníka networkingovej vŕbovačky spoluorganizovanej SEV SAŽP Dropie.

Orezávanie hlavových vŕb sa organizuje v rámci projektu ACC04P05 Zlepšenie stavu mokrade MPR Klátovské rameno na území SKUEV0075, realizačná aktivita Manažment inváznych a/alebo pôvodných druhov.

Účasť je potrebné nahlásiť na tel. č. 0911 522 044.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.