4 Views

po-privitani-vzacnych-hosti-generalny-riaditel-svp-stanislav-gaborik-odovzdal-slovo-ing-cadekovi

Po privítaní vzácnych hostí generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík odovzdal slovo Ing. Čadekovi