Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd:

Oprávnený podávateľ je:

  • právnická osoba – podnikateľ (majú pridelené IČO), ktorí odoberajú vodu.

Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd  obsahuje:

  • údaje o znečisťovateľovi: Údaje sa vyplnia v elektronickom formulári – prvý odkaz
  • údaje o znečistení a tabuľku preddavkov/poplatkov: Údaje sa vyplnia v aplikácií Kalkulačka preddavkov a poplatkov – druhý odkaz.

Prvotne sa vyplnia údaje o znečistení, tabuľka preddavkov/poplatkov v aplikácií Kalkulačka preddavkov a poplatkov a exportujú sa. Export sa vykoná tlačidlom:

  • Vytvoriť prílohu pre podanie – vytvorenie prílohy(súboru), ktorý je kompletne vyplnený a priloží sa k elektronickému formuláru ako príloha . Exportovaný súbor je formátu zip.

Následne sa otvorí elektornický formulár, kde sa vyplnia údaje o  znečisťovateľovi a priloží sa exportovaný súbor z aplikácie Kalkulačka preddavkov a poplatkov k formuláru a ten sa odošle.

Aplikácia Kalkulačka preddavkov a poplatkov ponúka fuknciu Uložiť rozpracované:

  • Uložiť rozpracované – uloží rozpracovaný súbor, kde je možné neskôr dokončiť vypĺňanie. Uložený súbor je formátu XML. Do Kalkulačky preddavkov a poplatkov sa rozpracovaný súbor nahrá v časti „Nahrať rozpracované“ a je možné dokončiť vyplnenie a Vytvoriť prílohu pre podanie.

V aplikácií Kalkulačka preddavkov a poplatkov  je možnosť vyplniť údaje za viacero zdrojov/výustov, ktoré sa exportujú ako jeden súbor a priložia sa k jednému formuláru.

Elektronický formulár na vyplnenie

  • Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd
  • Kalkulačka poplatkov a preddavkov – Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd

Chceme Vás poprosiť o vyplnenie spätnej väzby so spokojnosťou naších služieb:

  • Spätná väzba