Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy:

Oprávnený podávateľ je:

  • právnická osoba – podnikateľ (majú pridelené IČO), ktorí odoberajú vodu.

Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy obsahuje:

  • údaje o odberateľovi: Údaje sa vyplnia v elektronickom formulári – prvý odkaz
  • údaje o odbere a tabuľku preddavkov/poplatkov: Údaje sa vyplnia v aplikácií Kalkulačka preddavkov a poplatkov – druhý odkaz.

Prvotne sa vyplnia údaje o odbere, tabuľka preddavkov/poplatkov v aplikácií Kalkulačka preddavkov a poplatkov a exportujú sa. Export sa vykoná tlačidlom:

  • Vytvoriť prílohu pre podanie – vytvorenie prílohy(súboru), ktorý je kompletne vyplnený a priloží sa k elektronickému formuláru ako príloha . Exportovaný súbor je formátu zip.

Následne sa otvorí elektornický formulár, kde sa vyplnia údaje o odberateľovi a priloží sa exportovaný súbor z aplikácie Kalkulačka preddavkov a poplatkov k formuláru a ten sa odošle.

Aplikácia Kalkulačka preddavkov a poplatkov ponúka fuknciu Uložiť rozpracované:

  • Uložiť rozpracované – uloží rozpracovaný súbor, kde je možné neskôr dokončiť vypĺňanie. Uložený súbor je formátu XML. Do Kalkulačky preddavkov a poplatkov sa rozpracovaný súbor nahrá v časti „Nahrať rozpracované“ a je možné dokončiť vyplnenie a Vytvoriť prílohu pre podanie.

 V aplikácií Kalkulačka preddavkov a poplatkov  je možnosť vyplniť údaje za viacero zdrojov, ktoré sa exportujú ako jeden súbor a priložia sa k jednému formuláru.

 Odkazy:

  • Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy
  • Kalkulačka preddavkov a poplatkov – Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy

Chceme Vás poprosiť o vyplnenie spätnej väzby so spokojnosťou naších služieb:

  • Spätná väzba