12 Views

Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Dunaja VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vás pozývajú na Envirodeň o dunajských mokradiach.
Kedy? 28.06.2023 od 9.30 do 13.00 hod.
Kde? Závod Dunaj, Vlčie hrdlo 82, 824 19 Bratislava, zastávka autobusu č. 77 Povodie Dunaja

DD NFM 2023 - Dunajské ramená

Envirodeň je organizovaný v rámci projektu ACC04P06 – Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

 

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.