249 Views

Dňa 23.09.2022 sme sa zúčastnili s projektom, Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 praktickej časti projektu ZŠ Nevädzová, Bratislava „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO ako zdroj ekoenergie a jeho vplyv na lesný ekosystém“.

main-1536x632

Prednášky o projekte obnovy mokradí sa konali pod prístreškom na Kráľovej lúke, ktorá sa nachádza v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Výchovno-vzdelávacím programom sa prítomní dozvedeli informácie o projekte a o mokradnom ekosystéme. V závere prednášky sa konala diskusia o získaných vedomostiach.

Video z projektu: Projekt obnovy mokradí ACC04P06 – spolupráca na projekte ZŠ Nevädzová 2, Bratislava – 23.09.2022 – YouTube

Článok ZŠ Nevädzová: Realizácia projektu | zsnevadzova.sk

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projektový web: https://dunajskemokrade.sk/

Článok citovaný z projektovej stránky TU

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.