1 Views

projekt-protipovodnovej-ochrany-bratislavy-prezentovany-na-posteroch-s-vyuzitim-instalacie-mobilneho-hradenia

Projekt protipovodňovej ochrany Bratislavy prezentovaný na posteroch s využitím inštalácie mobilneho hradenia