16 Views

Projekt revitalizácie NPR Klátovské rameno bol oficiálne zahájený.

Vedúci partner: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektoví partneri: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Slovenská technická univerzita v Bratislave, stavebná fakulta, občianske združenie Zelené dedičstvo – Zöld örökség, ďalej starostovia dotknutých obcí a zástupcovia relevantných organizácií a vecných gestorov.

Projekt je financovaný z Nórskych grantov a je zameraný na revitalizáciu mokraďových biotopov Klátovského ramena a k nemu pridružených bočných ramien Čótfa a Soliari. Klátovské rameno bolo vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu a následne aj za Územie európskeho významu s V. až III. stupňom ochrany.

Cieľom projektu je analýza možností opätovného zavodnenia Klátovského ramena a zastavenie ďalšej degradácie mokraďových biotopov v antropogénnej agrárnej krajine urýchľovanej aj v dôsledku klimatickej zmeny. Projekt vytvoril priestor pre aktívnu spoluprácu akademického sektora, správcu vodných tokov a lokálnych obyvateľov.

Web: https://mokradeklatovske.sk/aktuality/projekt-revitalizacie-je-oficialne-zahajeny/

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.