Suchohrad, dotesnenie podložia nábrežného múru v hkm 19,66 – 20,31 Moravy