budova správy vnútorných vod Šamorín

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja,odštepný závod
Správa vnútorných vôd Šamorín

Bratislavská č. 47
931 01 Šamorín

Dispečing:
tel.: 031 / 5904 611, 0914 376 819
e-mail: dispecing.samorin@svp.sk
Po – Pia od 08:00 do 14:00
V prípade nedostupnosti uvedených kontaktov sa obráťte na dispečing
OZ Bratislava

Spojovateľňa:
tel.: 031 / 5904 611

RIADITEĽ SPRÁVY VNÚTORNÝCH VÔD ŠAMORÍN

Ing. Boris Kováč
Tel.: 031 / 5904 634, 031 / 5622 584
E-mail: boris.kovac@svp.sk

mapa správy povodia vnútorných vôd Šamorín