budova závodu vodného diela gabčíkovo

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava
Závod Vodné dielo Gabčíkovo

Stupeň
930 05 Gabčíkovo

Ústredňa:
Tel.: 031/5594 619, 031/5594 451, 031/5594 428
Fax: 031/5594 936

RIADITEĽ ZÁVODU VD GABČÍKOVO

Ing. Stanislav Fialík
Tel.: 031/5594 507
E-mail: stanislav.fialik@svp.sk

mapa závodu Vodného diela Gabčíkovo
Základná charakteristika predmetu činnosti Závodu Vodné dielo Gabčíkovo