budova správy povodia dolného Váhu v Šali

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia dolného Váhu
Dolná č. 16
927 00 Šaľa

Ústredňa: 
tel.: 031 / 770 22 00-2

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA DOLNÉHO VÁHU

Ing. Miroslav Spál
tel: 031 / 770 40 14
fax: 031 / 770 29 28
E-mail: sala@svp.sk

mapa správy povodia dolného Váhu Šaľa