budova správy povodia dolnej Nitry v Nitre

ADRESA:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia dolnej Nitry

Za hydrocentrálou č. 8
949 01 Nitra

Ústredňa:
tel.: 037 / 772 17 73-4

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA DOLNEJ NITRY:

Ing. Silvester Varga
tel: 037 / 772 17 73
fax: 037 / 741 69 24
E-mail: nitra@svp.sk

mapa správy povodia dolnej Nitry Nitra