budova správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia hornej Nitry

Škultétyho č. 15
955 57  Topoľčany

Ústredňa:
tel.: 038 / 532 12 50-1

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNEJ NITRY

Ing. Marián Jursa
tel: 033 / 776 42 16
fax: 038 / 532 15 68
E-mail: topolcany@svp.sk

mapa správy povodia hornej Nitry Topoľčany