budova správy povodia stredného Váhu II. Piešťany

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia stredného Váhu II.
Nábrežie I. Krasku č. 3/834
921 80 Piešťany

Ústredňa:
tel.: 033 / 776 41 11

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA STREDNÉHO VÁHU II.

Ing. Ladislav Glinda
tel: 033 / 772 79 31
tel: 033 / 776 46 51
fax: 033 / 772 66 58
E-mail: piestany@svp.sk

mapa správy povodia stredného Váhu II. Piešťany