2016-02-12_Pomoc mokradiam a ohrozenym vtacim druhom v Medzibodrodzi