2016-02-19_V Turej Luke na Myjave upravou koryta rieky k ochrane pred velkou vodou