2016-02-24_Protipovodnove voziky budu pomahat SVP a obciam na strednom a vychodnom Slovensku