2016-03-04_Poltar chrania protipovodnove opatrenia