2016-06-24_20. vyrocie uvedenia vodnej stavby Vodarenska nadrz Turcek do prevadzky