2017-01-09_SVP Aktualna situacia na vodnych tokoch