2017-01-27 Vodohospodári vrátili rieku Laborec do pôvodného Koryta