2017-03-17 DOD Bukovec a Starina pri príležitosti svetového dňa vody