2017-17-03 DOD Bukovec a Starina pri príležitosti svetového dňa vody