2017_04_19 V Komárne odovzdali vodohospodárom nové traktory