2017_04_21 Žiaci pomôžu vodohospodárom vyskúšať geografický informačný systém