2018-10-28 Medzinárodný projekt na zlepšenie predpovedania povodní