2018-10-29 30 Poškodenie ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja