2020-02-17_ Začiatok_odstraňovania_nelegálnych_objektov_Veľká_Domaša