2020-10-16_ Aktuálna_povodňová_situácia_na_Slovensku_k_16. 10. 2020_6.00_hod.