2021_1_27_Pokračovanie_prác_na_zvýšení_bezpečnosti_územia_Žitného_ostrova