2021_7_20_Postup prác na protipovodňovej ochrane Banskej Bystrice a s tým spojené obmedzenia