2022-3-18_ Údržba tokov a brehových porastov v intraviláne mesta Banská Bystrica