TS_2019_01_25_Znečistenie vodných tokov a nádrží plastami stojí ročne státisíce eur