TS_2019_03_06_3.etapa_prác_ na_protipovodňovej_ochrane_mesta_ Banská_Bystrica