TS_2019_08_01_Sprístupnenie_Vodárenskej_nádrže_Bukovec