TS_2019_08_1_Vypustenie_vodnej_stavby_Hričov_z_dôvodu_plánovanej_revízie