TS_2019_10_18_Postup_ďalších_prác_ na_protipovodňovej_ochrane_mest_ Banská_Bystrica