TS_2019_11_13_Vypustenie_priehrady_Ružiná_z_dôvodu_plánovanej_revízie