TS_2019_12_11_Kolaudácia_rybovodu_na_vodnej_stavbe_Veľké_Kozmálovce