Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa vodnej nádrže Petrova Ves

  1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
  2. Návrh nájomnej zmluvy 
  3. Manipulačný poriadok vodnej stavby
  4. Záznam z technicko bezpečnostnej prehliadky
  5. Ortofotomapa

Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa vodnej nádrže Studená voda I. a Studená voda II.

  1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
  2. Návrh nájomnej zmluvy 
  3. Manipulačný poriadok vodnej stavby
  4. Záznam z technicko bezpečnostnej prehliadky

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa poľovného revíru „Hrádok“

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže