Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik