Súhlas_so_zverejním_CV a písomnej koncepcie rozvoja podniku