Súhlas_zverejnenie CV a písomnej koncepcie rozvoja pred realizáciou VK_SVP š. p.