Súhlas_zverejnenie CV pred realizáciou VK_SVP, š. p._predseda dozornej rady