Výberové konanie - generálny riaditeľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik