Vzor čestného vyhlásenia_výberové konanie na GR SVP